Implementatie richtlijn energie-efficiëntie (35.292); voorlopig verslag (EK, B)