Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (35.348); voorlopig verslag (EK, B)