Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114)); verslag (EK, K)