Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210010 - Commissiemededeling: EU-strategie voor de rechten van het kind

-
EU-strategie over de rechten van kinderen, COM(2021)142

De commissie besluit op 18 mei 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De inbreng van de fracties van PVV en SP is reeds ontvangen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer