Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (35.300 VI); brief van de minister van BZK ter aanbieding van het Rapport van Bevindingen van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden (EK, BM)