Wet digitale overheid (34.972); tweede nader voorlopig verslag (EK, Q)