Voorzienings- en leveringszekerheid energie (29.023), Gaswinning Groningen-veld (33.529); brief van de minister voor K&E en de staatssecretaris Mijnbouw inzake de gasleveringszekerheidssituatie op korte termijn en de periode daarna (EK 29.023 / 33.529, O)