Stemgedrag Mr. J. Recourt (PvdA)Voor568Tegen120

 • Tegen
  5 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) over een hoge ranking op de GRI-index (33.328 / 35.112, Y)
 • Voor
  5 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (35.112)
 • Voor
  5 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (33.328)
 • Tegen
  5 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Rombouts (CDA) c.s. over een deugdelijk systeem van informatiehuishouding van de overheid (33.328 / 35.112, Z)
 • Voor
  5 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds (35.400)
 • Voor
  5 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Verlenging minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar (35.755)
 • Voor
  5 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Implementatie richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (35.818)
 • Voor
  5 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-raad aan de Voorzitter, houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de totstandkoming van de raadsbesluiten tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Jamaica en Bolivia bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 (HKOV) (EK 32.317 MM)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Raven (OSF) over de beperkende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 niet van toepassing verklaren op volledig gevaccineerden (35.526 / 35.874, BW)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het vervangen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35.526 / 35.874, BV)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)
 • Voor
  13 juli 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over de Nederlandse vlag op identiteitskaarten (35.552 (R2148), C)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van de Verordening identiteitskaarten (35.552 (R2148))
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Ballekom (VVD) over het informeren van de Kamer over de inhoud van de af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten met FMO, RVO en Invest-NL (35.529, Q)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het persoonlijk tegenstrijdig belang (35.529, O)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over het jaarlijks toetsen van de welvaartsbalans (35.529, N)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over het uitsluitend ondersteunen van projecten en activiteiten zonder gedolven kobalt uit Kongo (35.529, M)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een noodremprocedure bij Invest International (35.529, R)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een overzicht van alle aandeelhouders van FMO (35.529, K)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Beukering (Fractie-Nanninga) c.s. over het van toepassing verklaren van de Wet Normering Topinkomens bij Invest International (35.529, J)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over aanpassing van de statuten van Invest International (35.529, H)
 • Voor
  13 juli 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Bescherming winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35.522)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Uitvoering herziene Europese wetgeving over diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders (35.661)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelen (35.679)