Stemgedrag Dr. H.P.M. Knapen (CDA)Voor1488Tegen292

 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Negende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19 (35.806)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten (35.812)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Zesde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.815)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 B)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 VIII)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 XVI)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 XIII)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 VII)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 (Voorjaarsnota) (35.850 XV)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EUVK Justitie en Veiligheid (35.852)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden (35.866)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (35.796)
 • Voor
  13 juli 2021 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021 inzake COVID-testen reizen (35.864)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koole (PvdA) over de versterking van de positie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als hoeder van medeoverheden (35.570 VII / 35.619 / 35.620 / 35.621 / 35.842, K)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum inzake de samenvoeging van Heerhugowaard en Langedijk (35.621, E herdruk)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (35.621)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Novelle Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35.842)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum inzake de samenvoeging van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Grave (35.620 / 35.842, B)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35.620)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een volksraadpleging onder de inwoners van de kernen Schaijk en Reek (35.619, F)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (35.619)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een referendum inzake de samenvoeging van Landerd en Uden (35.619, G)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over pensioenkortingen (35.570, I)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over indexatie van pensioenen (35.570, J)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het in dezelfde mate laten stijgen van de arbeidskorting en de ouderenkorting (35.570, K herdruk)