Voor778Tegen291

 • Voor
  22 januari 2019 (Hamerstuk)
  Verbetering uitvoering Jeugdwet, WMO 2015 en Zorgverzekeringswet (34.857)
 • Voor
  22 januari 2019 (Hamerstuk)
  Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34.874)
 • Voor
  22 januari 2019 (Hamerstuk)
  Gegevensverstrekking verkeersovertredingen diplomaten (34.918)
 • Voor
  22 januari 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging Kaderwet subsidies ministerie van Buitenlandse Zaken van niet-doelgebonden subsidiecriteria (35.009)
 • Voor
  22 januari 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (najaarsnota) (35.095 VI)
 • Voor
  22 januari 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2018 (najaarsnota) (35.095 IX)
 • Voor
  22 januari 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (najaarsnota) (35.095 XV)
 • Tegen
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (35.000 XVII)
 • Tegen
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Fiers (PvdA) c.s. over aanpassing van de tarieven voor 2020 ten voordele van huishoudens (EK 35.004, F)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Aardema (PVV) c.s. over het terugbrengen van het ODE tarief voor 2019 en verdere jaren naar nul euro (EK 35.004, E)
 • Tegen
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Vaststelling tarieven 2019 voor opslag duurzame energie (35.004)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over de doorwerking van internationaalrechtelijke rechtsbronnen en internationale afspraken in de nationale rechtsorde (EK 35.000 VI, K)
 • Tegen
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over opvang en asielprocedures binnen het Koninkrijk voor Venezolaanse vluchtelingen (EK 35.000 VI, J)
 • Tegen
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een ex ante uitvoeringstoets (EK 35.000 VI, I)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het Global Compact on Refugees (EK 35.000 VI, H)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het Global Compact on Migration (EK 35.000 VI, G)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (35.000 VI)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Bruijn (VVD) c.s. over zekerheid vooraf over subsidie bij ingrepen van meer dan € 70.000 (EK 34.556, F)
 • Tegen
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34.556)
 • Voor
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Köhler (SP) c.s. over de investeringsruimte voor woningcorporaties (EK 35.030, F)
 • Tegen
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.030)
 • Tegen
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet modernisering kleineondernemersregeling (35.033)
 • Tegen
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel (35.032)
 • Tegen
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen (35.031)
 • Tegen
  18 december 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over evenredige lastenverdeling bij de klimaatmaatregelen (EK 35.000, E)