Stemgedrag drs. T. Klip-Martin (VVD)Voor1859Tegen536

 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 XVI)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 XVII)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 A)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 B)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 C)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 J)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 K)
 • Voor
  9 juli 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024 (Voorjaarsnota) (36.550 L)
 • Voor
  25 juni 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een verslag over de doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk binnen drie jaar (36.496, T)
 • Voor
  25 juni 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Talsma (ChristenUnie) c.s. over het wijzigen van het DAEB Vrijstellingsbesluit 2012 (36.496, R)
 • Voor
  25 juni 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rietkerk (CDA) c.s. over een maximale forfaitaire prijsopslag voor beschermde dorps- en stadsgezichten (36.496, P)
 • Voor
  25 juni 2024 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Rietkerk (CDA) c.s. over het meer tijd geven aan gemeenten en verhuurders (36.496, Q)
 • Voor
  25 juni 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-van Rooijen (50PLUS) over het verlagen van overdrachtsbelasting voor beleggers (36.496, O)
 • Voor
  25 juni 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Kemperman (BBB) c.s. over een monitoring uiterlijk een jaar na inwerkingtreding over de ontwikkeling van het aanbod van huurwoningen (36.496, U)
 • Tegen
  25 juni 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet betaalbare huur (36.496)
 • Voor
  25 juni 2024 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2024 inzake tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader (36.505)
 • Tegen
  25 juni 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Hartog (Volt) c.s. over ad-referendum instemmen met de strategische agenda in de Europese Raad (36.410 V, I)
 • Voor
  25 juni 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2024 (36.410 V)
 • Voor
  25 juni 2024 (Hamerstuk)
  Wet NLQF (36.341)
 • Voor
  25 juni 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging Belastingregeling Nederland en Curaçao in verband met implementatie Base Erosion and Profit Shifting project (36.351 (R2184))
 • Voor
  25 juni 2024 (Hamerstuk)
  Schrappen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs (36.454)
 • Voor
  25 juni 2024 (Hamerstuk)
  Goedkeuring wijziging Eurovignetverdrag (36.515)
 • Voor
  25 juni 2024 (Hamerstuk)
  Waarborgen parlementaire betrokkenheid bij aanwijzing samenwerkingsverbanden (36.461)
 • Tegen
  18 juni 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Perin-Gopie (Volt) c.s. over samenwerkingsverbanden actief wijzen op effectieve anti-discriminatie maatregelen en -trainingen (35.447, P)
 • Voor
  18 juni 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35.447)