Stemgedrag mr. G.V.M. Veldhoen (GroenLinks-PvdA)Mevrouw Veldhoen is sinds 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie. Daarvoor was zij lid van de GroenLinks-fractie. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de GroenLinks-PvdA-fractie.

Voor253Tegen32

 • Voor
  28 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kluit (GroenLinks-PvdA) c.s. over pakket maatregelen om te voorkomen dat de belastingbetaler dubbel moet betalen bij uitkoop van veehouderijen (35.746, H)
 • Voor
  28 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over het handhaven van het verbod op routinematig couperen (35.746, G)
 • Tegen
  28 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Actualisering diergezondheidsregels (35.746)
 • Voor
  28 mei 2024 (Hamerstuk)
  Koopkrachtreparatie door verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (36.525)
 • Voor
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Defensie 2024 (36.410 X)
 • Voor
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2024 (36.410 K)
 • Voor
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 en invoeren capaciteitsfixus bachelor of ad-opleiding (36.410 VIII)
 • Voor
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet kinderopvang BES (36.306)
 • Voor
  21 mei 2024 (Hamerstuk)
  Invoering vergunningplicht en meldplicht voor het verrichten van handelingen met poliovirus (36.334)
 • Voor
  21 mei 2024 (Hamerstuk)
  Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs (36.443)
 • Tegen
  14 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rietkerk (CDA) c.s. over een uitwerking van de voor- en nadelen van het contourenbeleid (36.410 VII, H)
 • Voor
  14 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kemperman (BBB) over het wegnemen van fiscale beperkingen op splitsing en deling van woningen (36.410 VII, F)
 • Tegen
  14 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kemperman (BBB) c.s. over het verduurzamen van woningen (36.410 VII, E)
 • Voor
  14 mei 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024 (36.410 XVII)
 • Voor
  23 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verlenging, wijziging en handhaving maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen (36.511)
 • Voor
  9 april 2024 (Zonder stemmen)
  Begrotingsstaat Koning 2024 (36.410 I)
 • Voor
  9 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) over een onafhankelijk onderzoek naar externaliteiten door grote bedrijfstakken (36.410 XII, J)
 • Voor
  9 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Holterhues (ChristenUnie) c.s. over hoog belasten van elektrische auto door wijziging van belastingvoordelen (36.410 XII, G)
 • Voor
  9 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2024 (36.410 XII)
 • Voor
  9 april 2024 (Hamerstuk)
  Aanpassing taak Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ten aanzien van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie (36.490)
 • Voor
  9 april 2024 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie I&A/JBZ aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over het opheffen van het parlementair behandelvoorbehoud bij het wetgevende EU-voorstel inzake mensensmokkel (COM(2023)755) (EK 36.507 F)
 • Voor
  2 april 2024 (Hamerstuk)
  Incorporatie Regeling mpox B1 (36.291)
 • Voor
  2 april 2024 (Hamerstuk)
  Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten (36.380)
 • Voor
  2 april 2024 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2024 inzake energiehulp Oekraïne (36.493)
 • Voor
  26 maart 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35.673)