Stemgedrag Drs. F.J.M. Crone (PvdA)Voor634Tegen121

 • Voor
  12 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet betaald ouderschapsverlof (35.613)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Gurp (GroenLinks) c.s. over de verhoging van het doorbetalingspercentage (35.613, G)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Persoonsgegevens kwaliteitsregisters zorg (35.562)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Tegengaan geweld bij verzorging en opvoeding kinderen in Caribisch Nederland (35.791)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 inzake Grenstesten (35.823)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Goedkeuring wijziging Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (35.831)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Bijzondere Overeenkomst veiligheidsvraagstukken treinen via de Kanaaltunnel (35.829)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Goedkeuring wijziging Overeenkomst over overdracht en mutualisatie bijdragen gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (35.832)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Goedkeuring en uitvoering Overeenkomst grenscontroles op het treinverkeer via de Kanaaltunnel (35.828)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Zevende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Corona-maatregelen (35.841)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Achtste incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.854)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s (35.858)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Tiende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak (35.877)
 • Voor
  28 september 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen (35.628)
 • Voor
  28 september 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Introductie griffierechtcategorieën voor geldvorderingen (35.439)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd (35.667)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35.680)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen (35.783)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020 (35.830 XIV)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2020 (35.830 B)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020 (35.830 III)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (35.830 XVI)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2020 (35.830 A)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2020 (35.830 C)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Justitie en Veiligheid 2020 (35.830 VI)