Stemgedrag prof. mr. P. Nicolaï (PvdD)Voor1253Tegen415

 • Voor
  11 juni 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Fiers (GroenLinks-PvdA) c.s. over diverse voorwaarden voor toetsing bij toekomstige digitaliseringswetgeving door de Eerste Kamer (36.382, D)
 • Tegen
  11 juni 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking (36.197)
 • Voor
  11 juni 2024 (Hamerstuk)
  Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid (36.482)
 • Voor
  28 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kluit (GroenLinks-PvdA) c.s. over pakket maatregelen om te voorkomen dat de belastingbetaler dubbel moet betalen bij uitkoop van veehouderijen (35.746, H)
 • Voor
  28 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over het handhaven van het verbod op routinematig couperen (35.746, G)
 • Tegen
  28 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Actualisering diergezondheidsregels (35.746)
 • Voor
  28 mei 2024 (Hamerstuk)
  Koopkrachtreparatie door verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (36.525)
 • Tegen
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Defensie 2024 (36.410 X)
 • Tegen
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2024 (36.410 K)
 • Tegen
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 en invoeren capaciteitsfixus bachelor of ad-opleiding (36.410 VIII)
 • Voor
  21 mei 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet kinderopvang BES (36.306)
 • Voor
  21 mei 2024 (Hamerstuk)
  Invoering vergunningplicht en meldplicht voor het verrichten van handelingen met poliovirus (36.334)
 • Voor
  21 mei 2024 (Hamerstuk)
  Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs (36.443)
 • Voor
  23 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verlenging, wijziging en handhaving maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen (36.511)
 • Voor
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-van Langen-Visbeek (BBB) c.s. over het verplaatsen van de regie van de schadeafhandeling in Groningen (36.441, H)
 • Voor
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Beëindiging gaswinning Groningenveld (36.441)
 • Tegen
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Baumgarten (JA21) over een alternatieve sluitingsmethode van de gasputten (36.441, I)
 • Tegen
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-van Rooijen (50PLUS) over het streven naar een open/dicht oplossing voor aardgasputten (36.441, G)
 • Tegen
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Heijnen (BBB) c.s. over het terugdraaien van belastingverhogingen om het wetsvoorstel te dekken (36.488, F)
 • Voor
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Wet verhoging minimumloon 2024 (36.488)
 • Tegen
  16 april 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over geen wijziging Grondwet inzake de grondwettelijke uitkeringen (36.410 I, B)
 • Voor
  16 april 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en enkele andere wijzigingen (36.458)
 • Voor
  16 april 2024 (Hamerstuk)
  Reparatiewet OCW 2024 (36.478)
 • Voor
  16 april 2024 (Hamerstuk)
  Raming Eerste Kamer 2025 (CLXII)
 • Voor
  9 april 2024 (Zonder stemmen)
  Begrotingsstaat Koning 2024 (36.410 I)