Voor376Tegen75

 • Voor
  10 mei 2022 (Hamerstuk)
  Afschaffen collectiviteitskorting zorgverzekeringen (35.872)
 • Voor
  10 mei 2022 (Hamerstuk)
  Wijzigingswet financiële markten 2022 (35.950)
 • Voor
  19 april 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud (35.734)
 • Tegen
  19 april 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Meijer (VVD) c.s. over het handhaven van de termijn van zes maanden voor het bewijsvermoeden voor levende dieren (35.734, F)
 • Voor
  19 april 2022 (Hamerstuk)
  Uitbreiden wettelijke grondslagen voor verwerking van gegevens in register onderwijsdeelnemers (35.963)
 • Voor
  19 april 2022 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (35.994)
 • Voor
  19 april 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022 inzake regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg (36.001)
 • Voor
  5 april 2022 (Hamerstuk)
  Uitsluiting kartelverbod landbouw- en visserijbeleid (35.770)
 • Voor
  5 april 2022 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 inzake het Steunpakket eerste kwartaal 2022 (35.993)
 • Voor
  29 maart 2022 (Hamerstuk)
  Verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen (35.408)
 • Voor
  29 maart 2022 (Hamerstuk)
  Verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen (35.769)
 • Voor
  29 maart 2022 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming (35.940)
 • Voor
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de uitvoering van het bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van het Meta-datacenter in Zeewolde (35.925 XIV, K)
 • Voor
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over beperkte venstertijd voor ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen (35.788, M)
 • Voor
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de uitvoering van aangenomen moties inzake de AOW-uitkering (35.788, U)
 • Voor
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over uitvoering van de motie over de hervorming van de jeugdzorg (EK 35.788, F) (35.788, T)
 • Tegen
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de regering (35.788, S)
 • Voor
  22 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34.605)
 • Voor
  22 maart 2022 (Hamerstuk)
  Eerste incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (35.989)
 • Voor
  22 maart 2022 (Hamerstuk)
  Veertiende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.988)
 • Voor
  15 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Nader gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over eenduidige wetgeving en eenduidige interpretatie van wetgeving (35.295, W)
 • Voor
  15 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over het oormerken van veilingopbrengsten van emissierechten voor de reductie van energiearmoede (35.216, G)
 • Tegen
  15 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Berkhout (Fractie-Nanninga) c.s. over het opschalen van de capaciteit van kolencentrales naar 100% (35.216, E)
 • Voor
  15 maart 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35.216)
 • Voor
  15 maart 2022 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling Europees Werkprogramma 2022 van de Eerste Kamer (EK 35.982 B)