Dinsdag 5 december 2023, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)