Maidenspeech van drs. T. Pitstra (GroenLinks)

pdf Maidenspeech van drs. T. Pitstra (GroenLinks)


Bij:
  • Herziening van de Woningwet (20.066)

Handelingen 1990/1991, nr. 32: blz. 1391-1395