Concessiestelsel omroep en Begroting VROM 2000 aangenomenDe Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen. CDA, RPF/GPV en SGP is daarbij aantekening verleend.

Ook het wetsvoorstel

  • Begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2000 (26.800 XI)

is zonder stemming door de Eerste Kamer aangenomen. Bij de behandeling van dit wetsvoorstel heeft het lid Van Gennip met andere leden een motie over de Ecologische Hoofd Structuur ingediend. Over deze motie wordt op 28 maart 2000 gestemd.


Deel dit item: