Wet belastingherziening 2001 aangenomen en overig stemmingsnieuwsDe wetsvoorstellen

zijn zonder stemming aangenomen. SP, GroenLinks en SGP is daarbij aantekening verleend

Bij de behandeling van deze wetsvoorstellen is de

ingediend. De Eerste Kamer heeft de motie aangenomen.

De fractie van GroenLinks stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen.


Deel dit item: