Aanbieding proefschrift mr. F. de Vries over positie Eerste KamerOp 25 mei a.s. zal mr. F. de Vries om 16.00 uur in de Noenzaal van de Eerste Kamer het eerste handelsexemplaar van zijn dissertatie "De staatsrechtelijke positie van de Eerste Kamer" aanbieden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer, mr. F. Korthals Altes.

Het proefschrift behandelt achtereenvolgens de geschiedenis, het functioneren en de staatsrechtelijke grondslag van de Eerste Kamer. De Vries komt tot conclusie dat er ruimte is voor verbetering en doet een concreet voorstel voor een aantal nieuwe en gewijzigde grondwetsbepalingen.

Allereerst bepleit hij de invoering van het "terugzendrecht", maar afwijkend van de mogelijke scenario's met betrekking hiertoe die het kabinet beschreef in de notitie "Reflecties over de positie van de Eerste Kamer".

Voorts stelt De Vries onder andere dat het budgetrecht van de Eerste Kamer afgeschaft zou moeten worden, daar dat "in de praktijk is uitgegroeid tot een soort inhoudsloze rituele dans".

Mr. F. de Vries (Heemskerk, 1965) studeerde van 1983-1989 Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens was hij van 1989-1994 aio bij de vakgroep Staatsrecht in Groningen. Sinds 1997 is De Vries als universitair docent verbonden aan de vakgroep Staatsrecht. Hij is gespecialiseerd in het politiek staatsrecht.


Deel dit item: