StemmingsnieuwsDe wetsvoorstellen

zijn zonder stemming en beraadslaging aangenomen.

Tevens heeft de Eerste Kamer een beleidsdebat met de bewindslieden van BZK, Grote Steden- en Integratiebeleid en Justitie over de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2000 (26.800 VII), begroting Justitie 2000 (26.800 VI) (alleen het onderdeel politie), begroting Gemeentefonds 2000 (26.800 B) en begroting Provinciefonds 2000 (26.800 C) gevoerd.


Deel dit item: