De Nederlandse Staatscourant was van 1814 tot 1 juli 2009 het dagblad waarin officiële mededelingen van de overheid en door de wet voorgeschreven publicaties werden opgenomen. De krant was bedoeld voor bestuurders, ambtenaren en ondernemers.

Vaste rubrieken waren:

 • regelgeving door de verschillende ministeries
 • personalia (overheid)
 • koninklijke onderscheidingen
 • Staten-Generaal (o.a. Kamerstukken, agenda's)
 • mededelingen provinciale besturen
 • mededelingen gemeentebesturen
 • gerechtelijke aankondigingen
 • verkorte balans De Nederlandsche Bank
 • mededelingen Handelsregister
 • aanbestedingen
 • officiële advertenties

Sinds de inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking (31.084) met ingang van 1 juli 2009 vindt de officiële bekendmaking in de Staatscourant plaats langs elektronische weg, door plaatsing van de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl. De pdf-bestanden die sinds deze datum op die site worden gepubliceerd vormen de officiële bekendmakingen.

Staatscouranten vanaf 1 januari 1995 zijn eveneens ontsloten op www.officielebekendmakingen.nl met dien verstande dat van Staatscouranten uitgegeven vóór 1 april 2009 niet alle publicaties op die website zijn opgenomen. In elk geval zijn wel beschikbaar:

 • Departementale regelgeving Staatscourant
 • Uitspraken Raad voor de Scheepvaart
 • Algemeen verbindendverklaringen van cao's