VerslagAls de kamercommissie de regering wil verzoeken in een nota te antwoorden op vragen over het wetsvoorstel dan stelt zij een verslag vast.

Een verslag is in feite een inhoudelijk eindverslag. Er vindt na het uitbrengen van een verslag geen verdere schriftelijk voorbereiding plaats.

In een nota naar aanleiding van het verslag reageert de regering op de opmerkingen in het verslag van een commissie.


Indien u kennis wilt nemen van (eind)verslagen, memories van antwoord, etc. die tijdens de schriftelijke voorbereiding van een (wets)voorstel in de Eerste Kamer zijn verschenen, dan kunt u deze vinden via de keuze 'documenten EK' bij het betreffende voorstel.