In 1983 heeft de Raad van ministers een richtlijn vastgesteld die lidstaten van de Europese Unie verplicht informatie te verschaffen over technische voorschriften: de Notificatierichtlijn (83/189/EEG).

Deze richtlijn is nadien nog twee maal gewijzigd (88/182/EEG en 94/10/EG).

Deze informatieplicht stelt de andere lidstaten gedurende drie maanden in staat eventueel bezwaar te maken om concurrentievervalsing te voorkomen.

In het Securitel-arrest van 30 april 1996 bepaalde het Europees Hof van Justitie dat het niet-notificeren van technische voorschriften met zich meebrengt dat deze niet toepasbaar zijn tegenover particulieren.

In de zomer van 1997 bleek dat Nederland een aantal technische voorschriften niet bij de Europese Commissie had aangemeld.

Sindsdien is een zogenaamde hersteloperatie ingezet waarbij technische voorschriften alsnog bij de Commissie worden genotificeerd. Dit houdt in sommige gevallen in dat bepaalde regelingen dienen te worden vervangen.

Actuele informatie over de achtergronden en de stand van zaken betreffende de Securitel-operatie vindt u bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Economisch Zaken.

Een compleet overzicht met een uitgebreide inhoudelijke toelichting vindt u in het Securitel-dossier van mr W.T. Douma van de RU Groningen.