In bepaalde gevallen kan een commissie schriftelijk overleg voeren met de regering. De inhoud van het overleg wordt door de commissie in de vorm van een verslag van een schriftelijk overleg openbaar gemaakt.

Dit verslag bestaat doorgaans uit de brief van de commissie aan de regering en het antwoord van de betrokken bewindspersoon aan de commissie.


Indien u kennis wilt nemen van (eind)verslagen, memories van antwoord, etc. die tijdens de schriftelijke voorbereiding van een (wets)voorstel in de Eerste Kamer zijn verschenen, dan kunt u deze vinden via de keuze 'documenten EK' bij het betreffende voorstel.