Het vragenrecht is het individuele recht van zowel de Eerste als de Tweede Kamer om schriftelijk vragen aan de regering te stellen. De regering is verplicht de vragen te beantwoorden.

Leden kunnen de regering op een bepaalde misstand wijzen of inlichtingen over een situatie vragen. Ook is het mogelijk de regering te vragen een bepaalde kwestie te heroverwegen of maatregelen te nemen.

De vragen van de Eerste Kamer worden te allen tijde schriftelijk beantwoord.

Eerste Kamerleden maken veel minder gebruik van het vragenrecht dan Tweede Kamerleden. Tweede Kamerleden stellen jaarlijks honderden vragen over belangrijke en minder belangrijke onderwerpen; Eerste Kamerleden stellen gemiddeld ongeveer 40 vragen per jaar.