Verworpen door de Eerste Kamer, overzichtSinds 1945 zijn 82 wetsvoorstellen door de Eerste Kamer verworpen.

Opvallend daarbij is dat in de periode 1983-1987 relatief veel, te weten elf, wetsvoorstellen werden verworpen. Tijdens het eerste kabinet-Kok werden zeven regeringsvoorstellen en één initiatiefvoorstel verworpen.

Opvallend is verder dat er nogal wat voorstellen tot Grondwetsherziening en initiatiefwetsvoorstellen afgewezen werden.