Een groep Kamerleden die via de kandidatenlijst van een partij verkozen zijn, wordt aangeduid als fractie. Fracties worden geleid door een fractievoorzitter.

In de fractievergadering bepalen alle leden politieke standpunten. Bij stemmingen zullen de fractieleden, in de regel, stemmen zoals in de fractievergadering is besloten. Verplicht is dat echter niet: de Grondwet bepaalt dat de leden 'zonder last' stemmen.

Vooral in grotere fracties worden de werkzaamheden onderling verdeeld. Per beleidsterrein bereiden één of meerdere woordvoerders de behandeling van wetsvoorstellen voor en zij voeren ook het woord bij de plenaire behandeling.

In het Reglement van Orde van de Eerste Kamer vinden we verschillende regels over fracties, onder meer over het samengaan van fracties (fusie), het splitsen van fracties en de financiële ondersteuning waar fracties aanspraak op kunnen maken.