Opzegging verdrag rusttijden verworpen en overig stemmingsnieuwsNa heropening van de beraadslaging en de voortzetting van het debat heeft herstemming plaatsgevonden over voorstel

Na hoofdelijke stemming is het voorstel met 33 stemmen voor en 40 stemmen tegen verworpen. PvdA en VVD stemden voor.

Tijdens dit debat is de motie-De Wolff c.s. ingediend (26.988 (R1645) EK nr. 187g). Deze motie is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen door de Eerste Kamer. VVD en PvdA stemden tegen.

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen

zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.Deel dit item: