Begroting Verkeer en Waterstaat aangenomen en overig stemmingsnieuws