foto van jhr.mr. A.A.  Loudon  (VVD)

Aarnout Loudon (1936) was van 13 juni 1995 tot 8 juni 1999 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Loudon is op 9 september 2021 overleden en werd herdacht tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer op 12 oktober 2021.


Anciënniteit

1456 dagen
(13 juni 1995 tot 8 juni 1999)