Interpellatie mw. Timmerman-Buck (CDA) van minister-president met betrekking tot initiatiefvoorstellen duurzaam geproduceerd houtDe Eerste Kamer heeft vandaag mw. Timmerman-Buck (CDA) toestemming gegeven op 23 april a.s. de minister-president te interpelleren in verband met het Initiatiefvoorstel M. Vos inzake duurzaam geproduceerd hout (23.982) en de Novelle wijziging Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) (26.998).


Deel dit item: