Interpellatie-De Gaay Fortman (PPR) en Bischoff (D66)