Voorstel Wijziging Waarborgwet naar aanleiding van de Interpellatie-Hofstede ingediendOp 17 juni 2002 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken het wetsvoorstel

ingediend.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de toezegging die hij hierover heeft gedaan tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de

Op 26 maart 2002 interpelleerde de heer Hofstede (CDA) de staatssecretaris over deze toegezegde wijziging van de waarborgwet.


  • interpellatie Hofstede

Deel dit item: