Betreft pagina: Verandering in de Grondwet inzake het correctief referendum (26.156)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.