Betreft pagina: Wijziging Reconstructiewet concentratiegebieden (28.688)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.