Betreft pagina: Wijziging van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met de evaluatie van die wet (29.250)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.