Betreft pagina: Invoering uitlaat- en geluidsemissienormen voor pleziervaartuigen en uitbreiding werkingssfeer Wet pleziervaartuigen tot voortstuwingsmotoren van pleziervaartuigen en waterscooters (29.669)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.