Betreft pagina: dinsdag 1 februari 2005 14.30 uur, commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.