Betreft pagina: Het vervallen van artikel 45 van de Drank- en Horecawet in verband met onduidelijkheid omtrent de strafbaarheid van rechtspersonen (30.028)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.