Betreft pagina: dinsdag 5 juli 2005 aansluitend aan de vergadering met Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, commissie Milieu


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.