Betreft pagina: Afschaffing gebruikersdeel onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen (30.096)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.