Betreft pagina: Verlenging zittingsduur raden van een aantal gemeenten in Midden-Limburg in verband met de voorgenomen herindeling (30.361)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.