Betreft pagina: dinsdag 6 december 2005 12.00 uur, commissies Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieu


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.