Betreft pagina: Bevoegdheden vorderen gegevens (29.441); brief van de minister van Justitite inzake de evaluatie en toezegging aan de Eerste Kamer (EK, G)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.