Betreft pagina: Wijziging Wet voortgezet onderwijs en Arbeidstijdenwet inzake invoering maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs (32.531)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.