Betreft pagina: Toezegging Notitie over de betekenis van de stemprocedure bij de goedkeuring van het ESM-Verdrag in Duitsland, mede in vergelijking tot de Nederlandse situatie (33.001) (T01483)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.