Betreft pagina: dinsdag 8 maart 2016, commissie Veiligheid en Justitie ({{afkoaan("Veiligheid en Justitie")}}V&J{{afkouit}})


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.