Betreft pagina: Stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet (34.514)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.