Betreft pagina: Motie-Schouw (D66) c.s. inzake een evaluatiekader voor invoering van Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) (28.994 / 29.379, I)


Heeft u een vraag aan de Eerste Kamer? Mail dan naar webmaster@eerstekamer.nl.